Ochrana

Lidský život je i v civilizované a konzumní části světa stále ještě poměrně dobrodružným a nebezpečným podnikem. Všudypřítomné aktivity tajných špionážních a bezpečnostních služeb státních, ani soukromých, pátrajících údajně po teroristech, zejména muslimského vyznání, přes všechnu svoji snahu (či snad právě proto), ohrožují svobodu a život občana víc, než takzvaní extremisté. Mnohem horší ale je příroda. Vrhá na nás extrémní klimatické výkyvy, ozonovou dírou propouští škodlivé sluneční záření, bičuje naše domy a okna tu kroupami, tu písečnou bouří, tu sněhovou smrští. Je třeba se bránit.

Způsoby

Nejjednodušší způsob ochrany je samozřejmě dobré obydlí, vybavené všemi prostředky zabezpečení. Dobré zámky, kamery a alarm proti zlodějům a tajným službám, dobrá střechy proti dešti a sněhu a silná izolace proti chladu a teplu. A navíc kvalitní rolety proti tomu všemu dohromady. Protože dnes to moderní typy umí!