Jak lépe porozumět zahraničním obchodním partnerům

Spolupracuje Vaše firma se zahraničními obchodními partnery? Pokud ano, jistě ve Vaší firmě máte dostatek schopných zaměstnanců, kteří jsou jazykově vybaveni tak, aby mohli vést obchodní jednání, komunikovat, podepisovat dokumenty a uzavírat smlouvy. Máte ale pocit, že znalost cizího jazyka prostě občas pro pochopení nestačí? Jistě je znalost jazyka našeho zahraničního obchodního partnera základem toho, abychom se bez tlumočníků dokázali na čemkoliv domluvit. Celosvětový trend ale ukazuje, že to prostě nestačí a občas nedojde k vzájemné dohodě se zahraničním partnerem jen kvůli zdánlivé maličkosti. Pokud totiž nemají Vaši zaměstnanci podvědomí o kulturních zvyklostech, které se právě mohou projevit při různých jednáních, může tato neznalost vést i k neúspěchu Vašeho jednání. Právě proto jsou tu naše interkulturní programy, interkulturní kurzy v rámci globálního interkulturního vzdělávání. Působíme celosvětově. Jednotlivé interkulturní programy pro Vás připravují více než tři stovky konzultantů. V 70 zemích světa najdete naše školící střediska, kde Vás zaměstnanci – školitelé a konzultanti seznámí se základními kulturními odlišnostmi a upozorní například na zajímavé detaily, které mohou při Vašich budoucích obchodních jednáních sehrát důležitou roli.

Jiný kraj, jiný mrav

Jak moc známe toto známe přísloví a jak moc na něj někdy zapomínáme. A uvědomujeme si vůbec, jak kulturní rozdíly mohou ovlivnit v obou směrech obchodní jednání se zahraničními partnery? Právě znalost jiné kultury, interkulturní programy svědčí nejen o tom, že máme zájem se domluvit v jazyce našeho zahraničního partnera, ale že máme i zájem o kulturu jeho země. Taková obchodní jednání podle zkušeností těch, co naše interkulturní programy v rámci firem absolvovali, se odehrávají ve zcela jiném duchu, v přátelské atmosféře a naděje na úspěch takových jednání je mnohem větší. Už jen nepatrné detaily, které respektují kulturní zvyklosti zahraničních partnerů jsou známkou toho, že si tohoto obchodního partnerství vážíme.